Inverter Sp. z o.o. | Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 37, 05-082 Stare Babice | tel.: +48 22 721 08 71